TGK’dan basın özgürlüğü çağrısı

Birleşik Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada kutlanan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ndan yazılmış açıklama yapılarak, basın özgürlüğünü reel anlamda sağlayacak düzenlemeler yapılması istendi.

Türkiye Genelinde 8 gazeteciler federasyonu ve bu federasyonlara üye 86 gazeteciler cemiyeti ve basın iş kuruluşu namına TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi;

“İfade ve basın özgürlüğü, demokrasinin temelidir. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve açıklama özgürlüğü esas gerekliliktir. Darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Canice Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler ise, ülkemizde basın özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Demokratikleşme ve temel yargı ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ülkemizde, Avrupa Birliği ahenk süreciyle başlayan adalet reformu zarfında, hukuk ve suç oluşturan alanındaki temel kanunlarda değişiklikler yapılsa da, açıklama ve basın özgürlüğü alanını kapsayan şartların değişmesi dilediğimiz düzeyde olmamıştır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar yapılan düzenlemelerle vakit içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Ama açıklama ve basın özgürlüğü sorunu öncelikle yönetim, yargı ve toplum zihniyeti elde etmek üzere fazla boyutlu bir girişim ve değişimle çözümlenebilir.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak çağrımız, Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde açıklama edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barıştırma, şımartma, uzlaşı, açıklama ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için düzenleme yapılmasıdır. Bu konuda her türlü katkıda bulunmaya hazırız.

Meslektaşlarımızın yazdıkları yazılar ve haberler sebebiyle tutuklanmadığı, cezaevlerine atılmadığı, reel anlamda basın özgürlüğünün sağlandığı günlerde nice 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü bayram havasında kutlamayı diliyoruz.

Ayrıca, Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve “ses ve bakış kaydı alınmasını yasaklayan” genelgenin, ne eyvah ancak 1 Mayıs kutlamalarını haber yapan meslektaşlarımıza da uygulandığı görülmüştür.

‘Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi’ ve ‘görevin yerine getirilmesine engel olunması’ gerekçesiyle yayınlanan genelge, gazetecilerin haber alma özgürlüğüne taban tabana zıttır. Halkın data edinme ve basın özgürlüğü adına atama yapan meslektaşlarımızın, bu genelge kapsamında tutulamayacağını ve devir yapmalarının engellenemeyeceğini Türk kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Haber alma hakkı, Anayasal bir haktır ve genelgelerle elimizden alınamaz. Basın özgürlüğüne, yasalara, insan adalet ve özgürlüklerine tutarsız olan söz konusu genelgeyi, basın çalışanları açısından yok hükmünde sayıyoruz.

Meslektaşlarımızın pandemi döneminde görevlerini yaparken Turkuaz Basın Kartlarını göstermeleri yeterli görülmesi gerekirken, dağıtılmış illerde bambaşka uygulamalar görülmekte ve basın kartı sahibi gazetecilerden hem devir yazısı istenmektedir. Görev kağıdının, Turkuaz basın kartı olmayan meslektaşlarımızdan istenmesi yönünde düzenleme yapılmasını bekliyor, emniyet güçleri gibi kamu görevi yapan meslektaşlarımızın engellenmemesi çağrımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” – BURSA

TGK'dan basın özgürlüğü çağrısı
TGK'dan basın özgürlüğü çağrısı
TGK'dan basın özgürlüğü çağrısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir