TBMM Genel Kurulunda lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin teklifin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hepsi üzerinde görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin, yaklaşık 20 bin harita kadastro mühendisiyle, bütün vatandaşları ve konunun paydaşları olan ulus kurumu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirdiğini söyledi.

Nuhoğlu, teklifin, harita kadastro mühendisi bazı milletvekillerinin aralarında konuşarak hazırlanmasına karşın meslek mensupları arasında hoşnut olanlar kadar olmayanların bulunduğunu ileri sürdü. Nuhoğlu, bunun nedeninin hazırlık döneminde tüm kesimlerin görüşlerinin alınmaması olduğunu savundu.

Teklif kanunlaşması halinde, eski kanuna kadar faaliyet belirten ofis mensubu mühendislerin devlet kadrolarına dönebilmesi imkanının ise şaibeli olacağını bahis eden Nuhoğlu şunları kaydetti:

“İşe girmek için bekleyen binlerce genç mühendisimiz yüksek KPSS puanlarıyla devir beklerken bu geriye dönüş düzenlemesi haksızlıktır. Acaba birilerine imtiyaz mı yapılıyor sorusu akla gelmektedir. Sonuç itibarıyla meslekte geçen zaman, imtihan, yetki karmaşası, devlet memurluğuna dönüş ayrımcılığı ve denetim konusundaki tereddütlerin harita ve kadastro mühendislerini, bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımızı, belediyeleri ve öteki ulus kuruluşlarını negatif yönde etkilemesini istemiyoruz. Temennimiz teklifin kanunlaşması ve yürürlüğe girmesiyle ağız dalaşı ortamının bitmesi ve yeni düzenleme yapılmasına gereklilik duyulmamasıdır.”

Kanal İstanbul’a karşın eleştirilerde bulunan Nuhoğlu, “Yalnızca İstanbul’u değil, bununla beraber bölgeyi ve bütün Türk milletini aracısız etkileyecek olan ve hiçbir kazancı olmayan bir düşünceyi hayata geçirmekte ısrarcı olmanın haklı, akılcı ve bilimsel gerekçeleri yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadro tahsisi yapılmalı”

MHP Mersin Milletvekili Sonsuz Yıldırım, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının (LİHKAB) kurulduğu yıldan bu yana serbest harita mühendisleri ile LİHKAB’lar arasında senelerdir süren uyuşmazlıklar olduğunu söyledi.

LİHKAB bürolarının sayılarının çoğaltılmasının bir mecburiyet olduğunu belirten Şimşek çalışmayı olumlu bulduklarını kaydetti.

Şimşek, “Genç işsizler dururken kamuya dönme hakkı verilmesi”ne yönelik eleştirilere göze çarpan ederek, “Bunlardan baştan devlet memurluğuna aşmak isteyenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum çünkü hepsi düzenlerini kurmuşlar, ofislerini açmışlar, belirlenmiş bir ekonomik özgürlüğe kavuşmuşlar. Orada endişe edilecek bir şart yok.” diye konuştu.

Şimşek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de fazla sayıda mühendise, teknikere, teknisyene, elemana ihtiyacı olduğunu, bu yüzden mutlaka kadro tahsisi yapılması gerektiğini belirtti.

“Sıkıntının nedeni YÖK’ün hatalı eğitim politikası”

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de LİHKAB’lar ve harita kadastro mühendisleri arasındaki sıkıntının, YÖK’ün uzun zamandır uyguladığı yanlış eğitim politikasının sonucu olduğunu ileri sürdü.

Zeybek, “Düşünebiliyor musunuz, ülkemizde bir tek matematik sorusu çözüp, hiç fen sorusu çözmeden üniversitelerde mühendislik dalında eğitim görme şansı vardır. Böyle olunca da fazla sayıda harita mühendisi, inşaat mühendisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin disiplinleri içindeki fazla sayıda mimarlık ve mühendislik mensubu, piyasada serbest alıştırma ortamında tayin yapmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Teklifle 5 yıllık harita kadastro mühendisliği yapanların sınavla elde ettikleri lisanslı harita yetkisinin, 10 yıla çıkacağını ve bir haksızlık olacağını savunan Zeybek, sürenin 7 yıla çekilebileceğini ifade etti.

Harita kadastro mühendisliğinin, Türkiye’de şehirciliğin ve kentleşmenin, yerbilim mühendisleri ve jeofizik mühendisleriyle birlikte en manâlı disiplini olduğunu bildiren Zeybek, kamuda kadastro mühendislerinin sayısının artırılmasını istek etti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, teklifin genel hatlarıyla olumlu sayılabilecek düzenlemeler içerdiğini fakat mesleki sorunların bütünüyle çözüme kavuşturulmasında yetersiz kalacağını öne sürdü.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında düzenleme yapan teklifle, değişik sorunların çözümlenmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Minsolmaz, yapılan düzenlemeyle lisanslı harita kadastro mühendislik büroları ile serbest harita kadastro mühendisleri arasındaki sosyal barışın bozulmasına neden olan sürecin de giderileceği inancında olduklarını kaydetti.

TBMM 23 Nisan’da özel oturumla toplanacak

Teklifin hepsi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının gerisinde Danışma Kurulunun, TBMM’nin açılışının 101. sene dönümü ile Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle mülâkat yapılması için Genel Kurulun 23 Nisan Cuma günü 14.00’te toplanmasına karşın önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın arkasında komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir