Egeli madenciler meslek kazalarının önlenmesine odaklandı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya şampiyon kurumlardan biri oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Genel Komite Delegesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun moderatörlüğünü yaptığı projenin hibrit düzenlenen açılış toplantısı Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ege Maden İhracatçıları Birliği Idare Heyeti Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Kültürlü Dinçer, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Egzersiz ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Parasal Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, Egzersiz ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç’in katılımıyla gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bayram Kahraman da projenin genel detaylarıyla ilgili sunum yaparak bilgi verdi.

İş ve işçi sağlığına, meslek ve emekçi güvenliğine maksimum özen gösterilmesi gereken bir meslek kolu olduklarını söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Madencilik ve Doğal taş sektöründe iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladığımız Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projemiz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti kadar 89 hibe oranıyla 206 bin 389 Euro değerinde bütçe almaya yargı kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’yle birlikte yürüttüğümüz bu projenin yazılma kararı verildiği andan itibaren, bütün aşamalarında çok başarılı bir takım çalışması gerçekleştirdik.” dedi.

Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri seviyesine yükseltmek hedefleniyor

Projenin genel amacının meslek kazaları ve yaralanmaları azaltmak olduğundan bahseden Kaya, bu amaca gelmek için Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında farkındalığı arttırmayı hedeflediklerine değindi. Kaya, “Doğal taş sektörümüzde meslek kazalarını durdurmak için daha pozitif işveren ve çalışana ulaşmak için İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla’da İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayları ve eğitimleri düzenleyeceğiz. İnsan kaynakları düzeyini artmak için veri sağlanması, (İSG Kılavuzları, mobil kullanım, Animasyon Filmi ve filmin sanal realite (VR) gözlükleriyle tanıtımı tehlike analizi, güvenlik alıştırma koşulları vb.), İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri seviyesine desteklemek için İtalya’daki madencilik şirketlerinin ziyaret edilmesi, seçilen minimum iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler düzenlenmesi, hazırlanan tüm belgelerin ve görsel malzemelerin ilgili firmalara ulaştırılmasının sağlanması, maden sektöründe çalışanlar için gerekli olan tekstil koruyucu kıyafetler ve koruyucu donanımlar üzerine çalışılması proje her tarafında odaklanacağımız süreçler olacak” diye konuştu.

7 milyar dolar ihracata gelmek için “sürdürülebilir madencilik”

Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olmasına rağmen, takvim 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla dünya doğal taş ihracatından yüzde 10 civarında aldığını sözlerine ekledi. Kaya, “Projeden elde edilen çıktılar, doğal taş madenciliği sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı maddesi sağlamanın yanında, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği sektöründe üniversite-sanayi meslek birliğinin artırılması gibi sonuçları sağlayacağı gibi Türkiye’nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat hedefine ulaşmasına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir madencilik ve verimlilik için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının öneminin sektör olarak farkındayız. Bizim dışımızda doğal taş ocakları özelinde 3 bambaşka projenin, yer altı işletmeleri ile ilgili ise pat diye fazla projenin desteklenmesi bunun en büyük göstergesi. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle istihdam kalitesinin artması ve Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, itibarın artması, madencilik sektöründe yeni yaklaşımların geliştirilmesi şeklinde sonuçlar doğuracaktır” açıklamasında bulundu.

“Maden sektörünün 40 milyar dolara yakın katkısı var”

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Idare Heyeti Başkanı Aydın Dinçer de, “Önce insan dediğimiz bu yolda bu projenin Türk madenciliğine çok büyük faydaları olacaktır. Maden ihracatı 5,6 milyar dolar seviyelerinde gezerken bütün sanayilere sağladığı hammaddeyle 40 milyar dolara yakın bir katkısı var Her sektörün hammaddesi. Sektörün gelişmesi ve dünyadaki tüm örneklerin Türkiye’de de uygulanacağı adımları destekliyoruz” sözlerine yer verdi.

“Egeli ihracatçılarımız ‘Sürdürülebilir Madencilik’ mottosuyla çalışıyor”

Dünyada her sene işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3 milyonda pozitif insanın hayatını kaybettiğini, her sene her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan meslek kazası meydana geldiğini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle ise: “İş sağlığı ve güvenliği, küresel bir sorun olarak varlığını korusa da, bizler sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, bu küresel soruna milli düzeyde ve kendi işletmelerimiz düzeyinde çözümler üretmeye devam etmek durumundayız. Egeli ihracatçılarımız bir yandan imal ve ihracatını artırmaya odaklanırken bir yana da “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılmasına karşın araştırmalar yürütüyor. Bilhassa madencilik sektöründe, meslek sağlığı ve güvenliğine karşın gerçekleştirilen tüm çalışmalar önem talep ediyor. Bu kapsamda, projenin hayata geçmesini fazla manâlı bir gelişme olarak görüyoruz. Proje zarfında, farklı illerde düzenlenecek çalıştaylar, eğitimler, seminerler, ziyaretler ve simülasyonlar vasıtasıyla, çalışanlarımız meslek sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlendirilecek. Hem, onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunulması namına farklı alanlara yönlendirilmiş etkinlikler yürütülecek” diye sözlerine devam etti.

İş kazaları geçmişe oranla azaldı

Madencilik sektörünün Türkiye’ye katma değer karşılayan en manâlı sektörlerden biri olduğunu anlatan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür (İSGGM) Yardımcısı Furkan Yıldız, “Emniyet kültürünün oluşturulması için çalışıyoruz. 17,6 milyon euroluk bu proje ilk hibe teşviği özelliğini barındırıyor. Yalnızca madencilik yok birçok projenin finanse edilmesine kaynak sağladı. 400 projenin arasından sıyrılarak başarı gösteren EİB’i ve tüm paydaşları takdir ediyorum. Bütün AB projelerinde olduğu gibi en kayda değer göstergemiz sürdürülebilirlik. Madencilik sektörü ölümlü meslek kazasında en yüksek orana sahip sektörlerden biri. Aldığımız tedbirlerle EİB gibi birliklerimizin taşın altına elini sokarak gösterdikleri iradeyle meslek kazaları geçmişe göre azaldı” diye konuştu.

“Madencilik sektöründeki iş kazalarının önüne geçecek”

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan madenciliğin en riskli sektörlerden biri olduğunu, bu riski bertaraf etmek için iş sağlığının fazla önemli olduğundan bahsetti. Erdoğan, “Hem meslek kazalarının azaltılması, verimin artırılması, işte sürekliliğin sağlanması ve ülke ekonomisine daha çok kazandırılması için gereken önlemleri en üst düzeyde almamız gerekiyor. EİB’in projesini son derece önemsiyorum. Madencilik sektöründeki iş kazalarına daha da önüne geçeceğine inanıyorum, çok büyük kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

“Tehlikesiz ve insan odaklı madenciliğin bir kültür haline gelmesine katkı sağlayacak”

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ise “Yöneticilerin, çalışanların kazaların önlenmesi konusunda farkındalığının bilincin artması şart. Bu da eğitimle mümkün. EİB’in projesi tehlikesiz ve insan odaklı madenciliğin bir kültür haline gelmesine katkı maddesi sağlayacak. 2019’a nazaran 2020 yılında ölümlü kaza sayısının düştü. Sektörün bütün paydaşları büyük bir çaba içinde” açıklamasında bulundu.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Sektörümüz 5 milyar dolar ihracat yapan bir sektör gibi gözüküyor. Fakat sanayi sektörünün güçlenmesi yönünde madenciliğin birçok kolu sanayiye kaydırıldı. 5 milyar dolarlık ihracatımızın etkilediği sektörlerle 40 milyar dolarlık katma değerinde oluşturuyor” diye konuştu.

“Bir insanın yaşamının yitirilmesi değil, burnunun kanamasının dahi önüne geçmeliyiz”

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan da dünya madencilik endüstrisi yeni vaka ve politikalardan aracısız olarak etkilendiği için, sürdürülebilir yeniden yapılanma çerçevesinde sürdürülebilir madenciliği cümbür cemaat belleğine yerleştirmeli görüşüne yer vererek “Madenciliğin yeni dönemdeki kodlarının içinde iş sağlığı ve güvenliği ilk planda. Bu yüzden EİB’in projesi hayati önemde. Alıştırma koşullarının sağlık durumu ve güvende olması, çevre dostu yöntemlerin kullanılması, Ar-Ge ve yüksek teknoloji, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ağırlık talep eden konular aralarında. Sosyal onaylama ve toplumsal kabul çerçevesinde süreci yönetmeliyiz. Bir insanın yaşamının yitirilmesi değil burnunun kanamasının dahi önüne geçmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“İş kazaları azalacak, farkındalık artacak”

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ise “Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine aktif katılımını teşvik etmek, proaktif bir yaklaşma benimsemek ve bütün çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesini temin etmek zorundayız. EİB’in projesinin bilye doğal taş sektöründe meslek kazalarının azaltılacağı, farkındalık artıracağı beklentisi içindeyiz” diye aktardı.

“Maden sanayinin gücü”

Dünyanın iki esas sektörün birinin tarım diğerinin ise madencilik olduğunu anlatan Türkiye Madenciler Derneği Idare Heyeti Başkanı Ali Emiroğlu, madenlerin sanayinin nahoş gücü olduğunu, bütün STK’ların katkılarıyla meslek sağlığı ve güvenliğinde her geçen gün daha da iyiye gidildiğini sözlerine ekledi.

“EİB’in projesi Türkiye’de ilk defa bu alanda hibe bazlı başlattığımız bir misal”

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, “Proje insana ve emeğe verdiğimiz emek doğrultusunda çalışanlarımızın, emekçi ve işverenlerimizin farkındalığının artırılması için riskleri analiz edebilen önleyici bir yaklaşımla oluşturuldu. EİB’in projesi Türkiye’de birincil defa bu alanda hibe bazlı başlattığımız bir misal. İş sağlığı güvenliği kültürü en üst seviyede yaygınlaştırılacak. Çalıştaylar, eğitimler gerçekleştirilecek. İnsan kaynakları kapasitesini destekleyeceğiz, geniş çaplı, etkili, yüksek katma değerli bir avantaj sağlayacak.” dedi.

Proje hakkında

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki finansal işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Finansal Yardım Aracı’nın (IPA-Instrument for Pre Accession) “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni aşağı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen laf konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Egzersiz ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Finansal Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. “Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ortaklığında Ege İhracatçı Birlikleri (Ege Maden İhracatçıları Birliği) göre koordine edilmektedir.

Projenin toplam bütçesi 206.398,50 Avro olup projenin genel amacı meslek kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe İSG farkındalığını ve gelişimini artırmaktır. Projenin özel amaçları ise; daha artı işveren ve çalışana ulaşmak için farklı illerde İSG çalıştayları ve eğitimleri planlamak, İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi, insan kaynakları kalifikasyon düzeyini artırmak için bilgi sağlanması (İSG Kılavuzları, mobil İSG uygulaması, İSG canlandırma filmi, tehlike analizi, emniyet egzersiz koşulları), Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri seviyesine sağlamlaştırmak için İtalya’daki madencilik şirketlerini ziyarete gitmek, seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler aranje etmek, ve hazırlanan bütün belgelerin ve görsel malzemelerin ilgili firmalara ulaştırılmasını sağlamaktır. – İZMİR

Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir