KUDAKA 2021 yılı yapılabilirlik desteği programı Mart ayı sonuçları açıklandı

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı zarfında 1 Nisan 2021 tarihine değin sunulan projelerin değerlendirme süreci Yeniden Yapılanma Ajansları Proje ve Etkinlik Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değer Biçme sürecinin ilk aşaması olan ön analiz sürecinde, projelerin yönetimsel yoklama ve uygunluk kontrolleri yapılarak, başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunup, teknik ve finansal değerleme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üstünde puan alanlar başarılı oldu. Değerleme sonuçlarına göre sunulan 3 proje de başarılı listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) çalışma günü içinde sözleşmeyi imza atmak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken gerekli belgeler ise şöyle:

“1. Dilekçe Formu

2. KAYS’a yüklenen tüm destekleyici belgelerin aslı

3. İştirakçi Beyannamesi (iştirakçi varsa)

4. Genel idare kapsamındaki millet idareleri dışındaki reel ya da tüzel kişiler için, ilgili aidat dairesinden dargın, yapılandırılmış borçlar hariç edinmek üzere vadesi geçmiş borcu olmadığını belirten resmi yazı ya da internet çıktısı (başvuru formu sahipleri vergiden muaf ise ya da vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı)

5. Genel idare kapsamındaki millet idareleri dışındaki tüzel kişiler için, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan dargın, yapılandırılmış borçlar hariç edinmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir doküman

6. Gerekli ise ilgili kurumlardan gücenmiş ön müsade/görünüm vb. belgeler

7. Finansal Kimlik Formu

8. Kimlik Demeç Formu

Ajans sözleşme imzalama aşamasında ilave bilgi ve evrak talep edebilecektir.

Yukarıda sanılan belgelerin anlaşma imzalanabilmesi için zorunlu olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği ilgililere saygıyla duyurulur.”

Başarılı olan projeler ise şöyle:

“Yerli Yünden Katma Kıymetli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Kullanım Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi- Erzurum Teknik Üniversitesi, Ergan Dağı Master Planı- Erzincan İl Özel İdaresi, Tarımda ve Hayvancılıkta Güçlü OSB’ler-Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB” – ERZURUM

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı Mart ayı sonuçları açıklandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir