Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Alan Temsilcisi Bülent Şimşek, LİHKAB Kanunu’nu değerlendirdi

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM genel kurulunda kabul edildikten sonradan Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. LİHKAB Kanunu 6 ay içerisinde de yürürlüğe girecek.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Alan Temsilcisi Bülent Yıldırım, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları Hakkındaki Kanunun, Kadastro teknik hizmetlerinin özel sektöre devredilerek kurumun meslek yükünün azaltılmasının yanına, hizmet kalitesinin artırılması bağlamında da manâlı bir egzersiz olduğunu ifade etti.

Mesleki İstihdama Katkı Maddesi Sunacak

Yeni kanunun mesleki istihdama da katkı sunacağının altını çizen Yıldırım, “Lisanslı bürolar, meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker ya da teknisyen unvanlarında minimum üç kişi çalıştırma zorunluluğu getirilerek, bununla birlikte keza Harita ve Kadastro mühendisleri, ayrıca de tekniker ve teknisyenler için mesleki anlamda istihdam sahası da oluşturulmuş oldu.” dedi.

Kanun dahilinde LİHKAB’ın oluşturacağı araştırmalar hakkında da bilgi veren Bülent Yıldırım, “Kadastro teknik hizmetlerinden tescile ast olmayan aplikasyon, yer görünüm ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile bağlı olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi ya da terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin üretim sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarınca halkımıza hizmet olarak yerine getirilecek.” ifadelerini kullandı.

Meslek İçi Uyuşmazlıklar Son Bulacak

Kanun öncesinde lisanslı bürolar ile özgürlük harita ve kadastro mühendislik bürolarının işlerini müşterek olarak yapamadıklarını ve iş içi uyuşmazlıklar çıktığına aksan yapan Yıldırım, “Gelinen noktada mevcut sistemde hür harita ve kadastro mühendislik müşavirlik ofis/şirket sahibi üyelerimiz ile lisanslı harita kadastro büroları sahibi üyelerimiz arasında yetki çatışmaları ve uyuşmazlıklar çıkıyordu. Konunun zaman zaman yargıya taşınması sebebiyle ortaya meydana çıkan emek, vakit ve fiziki kayıpların ortadan kaldırılması, kadastro müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın menfaati doğrultusunda kadastro teknik işlemlerinin dinç bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuatımızda değişim yapılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi bundan böyle lisanlı bürolarda özgür harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyetini yürütebileceklerdir.” diye konuştu.

10 Sene Tecrübe Şartı

Bülent Şimşek, “Özgür Harita ve Kadastro Mühendislik işlerini yürüten meslektaşlarımız içerisinde 10 sene mesleki tecrübesi bulunan ve kanunda yer alan gerekli şartları sağlayan mühendis arkadaşlarımız da hür mühendislik ve müşavirlik işlerinin yanı sıra lisans belgelerini alarak LİHKAB görevlerini de bulundukları ilde yapabileceklerdir. Harita ve Kadastro Mühendisi olup da, lisans belgesi olmak için şart olan 5 sene deneyim koşulu, 10 yıla yükseltilmiş, evrak sahibi olabilmenin özel koşullarından olan imtihan zorunluluğu ise kaldırılmıştır. Lisans belgesi elde etmek için güvence atama bedeli 41 bin 66 liradan, 50 bin liraya çıkarıldı. Bu şekilde meslekte 10 yılını doldurmuş olan meslektaşlarımız kanunda yer alan; şartları yerine getirmek koşulu ile lisans belgesi alarak lisanlı bürolarını açabilirler.

Denetim Yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici ya da kesintisiz iptali cezalarını vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilendirildi. Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılacak. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılmasını ve işletimini sadece lisans sahibi olanlar yapabilecek.” biçiminde konuştu.

Devlet Memurlarına Kolaylık

Aranan koşullara sahip ve lisans belgesi başvurusu yapan mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyetlerini yapabilmeleri nedeniyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce lisans belgesi teslim edileceğini kaydeden Şimşek şunları söyledi:

“Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, şehir halkı genelinde yetkili tutulacak şekilde lisanslı mühendisin istediği ilçede yer alacak. Devlet Memurları Kanunu’na alt şekilde çalışırken istifa edip lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açan kişilerden, kanunun yürürlüğe alındığı tarihten itibaren 6 ayda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunanların, Genel Müdürlük kadrolarına devlet memuru olarak atanmalarında açıktan, naklen ve her yerde tahsis sayısı kısıtlamaları kaldırılacak.”

Gerekli tedbirler de alınmalı

“LİHKAB bürolarının kanun zarfında faaliyetlerine devam ettikleri vakit içerisinde bağımsızlık harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütebilmelerinin önünün açılması içten bir dilekçe olmakla birlikte, bugünkü sistemde yaşanan sorunların baştan ortaya çıkmasının önüne geçmek açısından gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.” diyen Bülent Şimşek sözlerini şöyle tamamladı:

“Kanunda belirtilmeyen detayların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita ve Kadastro Mühendislik Odalarımız ile birlikte düzenlenecek yönetmelik çalışmalarıyla düzenlenerek kanunun amacına yerinde adil ve şeffaf bir süreçle uygulanması sağlanabilmelidir. Bizler de iş odası olarak meslektaşlarımız için her türlü hafıza, destek ve girişimde bulunduğumuzdan şüpheleri olmasın. Bu nesil kanun ve yönetmeliklerin, ülkemiz için, vatandaşlarımız için, hem rahatlık, keza de hizmet kalitesinin artırılması bakımından epeyce önemlidir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, meslek alanlarımızı ilgilendiren her konuyu yakından takip ettiğimizi üyelerimize bir kere daha hatırlatırken, yayımlanan yönetmelikteki değişiklikleri olumlu bulduğumuzu, Harita Mühendisleri olarak sadece meslektaşlarımıza değil, her sorusu, fikri ve mesleğimiz açısından danışması gereken konuları olan her vatandaşımıza kapımız ardına kadar açıktır.” – ERZURUM

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilcisi Bülent Yıldırım, LİHKAB Kanunu'nu değerlendirdi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir