Erdoğan Öz’den Aşı Haftası açıklaması

Adıyaman Afiyet Müdürü Erdoğan Öz, 26 Nisan-2 Mayıs Aşı Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Her sene Nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftasının amacının, her yaştan insanı hastalıklara karşı gözetmek için aşılamayı desteklemek olduğunu bildiren Erdoğan Öz, aşılamanın her sene milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli afiyet müdahalelerinden birisi olduğunu söyledi.

Müdür Öz açıklamasında, “Oysa bugün hala dünyada takriben 20 milyon aşılanmamış ya da beceriksiz aşılı çocuk bulunmaktadır. Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) göre bu senenin temaları, özellikle de içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisine vurgu yapmak nedeniyle, ‘Aşılar Bizi Yakınlaştırır’ ve ‘Yeni Aşılar Yeni Umutlar’ olarak belirlenmiştir. Her ebeveynden toplumun tamamına, sıhhat çalışanlarından görevleri gereği aşı gereksinimi olan bireylere dek, dünyanın her bölgesindeki aşının gücüne inanan kahramanlar anılacaktır.

İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan böylece çok hastalık günümüzde aşılamanın bir zaferi ve aşının gücü olarak bundan böyle görülmemektedir. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama baştan sona iyice değil edilmiş, hastalık etkeninin değil edilmesi üstüne 1987 yılında çiçek aşısı uygulamalarına gereksinim kalmadığından aşılaması tüm dünyada durdurulmuştur.

Yine çok kayda değer bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemizde son polio vakası 26 Kasım 1998 tarihinde görülmüş, daha sonraki yıllarda poliomiyelit vakası saptama edilmemiştir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002’de Poliodan Arındırılmış Alan Sertifikası almıştır.

Maternal-Neonatal Tetanoz (MNT) Eliminasyonu Programı, 1994 yılında başlatılmış, Nisan 2009’dan bu yandan Türkiye yenidoğan tetanozunu elimine etmiş ülkeler arasına girmiştir.

Ülkemizde, 1981 yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programı başlatılmış olup program dahilinde çocukluk çağı aşılama takvimimizde 13 hastalığa (boğmaca, kuşpalazı, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, karaciğer iltihabı A, kara sarılık B ile S. pneumoniae ve H.influenzae alıcı b’ye alt invaziv hastalıklar karşısında aşı uygulaması yapılmaktadır. Ülkemizdeki bütün çocuklarımıza ve risk grubunda olan erişkinlere ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk; kuşpalazı, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan hepatit, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır.

Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır.

Ulaştığımız yüksek aşılama oranları ile birlikte aşılama programımızda yer alan bütün aşı ile önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlanmıştır. Mesela Ülkemizde, 2002 yılından bu yandan yürütülmekte olan kızamık eliminasyon programı dahilinde gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları ile kızamık olgu sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. 2009 yılından itibaren de özellikle de Doğu Avrupa’dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük kızamık salgınları yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. bu nedenle, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek olan aşısız veya yetkisiz aşılı bütün çocukların kızamık içeren aşı ile aşılanmaları son derece önemlidir.

Çocuk felci hastalığı ise 20 yıldır Ülkemizde görülmemektedir” dedi.

Öz açıklamasının sonunda, “İçerisinde bulunduğumuz engebeli işlem, aşılara umut bağlamanın ne dek manâlı olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar tamamen üstesinden gelinecektir.

Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına gelmek ilk kez birinci basamak sağlık hizmetleri ve zinde sağlık durumu uygulamalarını gerektirir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sıhhat hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya dek sağlıklı bir yaşam şansı sunar.

Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak ilk önce COVİD-19 edinmek üzere farklı alanlara yönlendirilmiş hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında atama yapan aşı kahramanı afiyet çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı. – ADIYAMAN

Erdoğan Öz'den Aşı Haftası açıklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir