Denizli Valiliğinden “Tam Kapanma Tedbirleri” açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Bütün kapanma Tedbirleri” konulu gönderdiği genelge Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20 Nolu karar olarak açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Tam kapanma Tedbirleri” konulu genelge yolladı. Denizli Valiliği, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20 Nolu karar açıklandı. Genelgede Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında büyüyen bulaşıcılığıyla birlikte salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılma hızını teftiş altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerektiği ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildiği belirtildi.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e dek sürecek olan bütün kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi: “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde bütün zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sıhhat, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini temin etmek nedeniyle Ek’te kayıtlı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik belli muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açık açık belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna emrindeki olarak vakit ve güzergah ile sınırlı olup, somurtkan durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek yönetimsel/adli yaptırımlara konu edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri aralarında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı edinmek ve vasıta kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilmiş uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.”

“Yeme-içme yerleri 13 Mayıs Perşembe gününe dek 24 saat esasına tarafından paket servis yapabilecek”

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, restoran, kafeterya, pastane gibi yerler) yalnızca paket servis biçiminde etkinlik gösterebileceği belirtilmiş genelgede, ” Yeme-içme yerleri ile online yemek yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna eşit gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe değin 24 saat esasına tarafından paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e dek paket servis yapabilecek. Bütün kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı meslek yerleri ile bu meslek yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu meslek yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı almak ve vasıta kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağılım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, cadde arasında kesinlikle satmak yapılmayacaktır” denildi.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edilen genelgede, “Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda kayıtlı temel yiyecek, ilaç ve temizleme ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, miktar ve lojistik zincirlerinin aksamaması nedeniyle muafiyet dahilinde bulunan meslek yerleri dışarıda bütün ticari işletme, meslek yeri ve/ya da ofisler kapalı olacak olup uzak egzersiz haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/ya da şehirlerarası gezi kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri yalnızca gerekli durumlara alt olarak gezi izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir. Yabancılara karşın sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir vakit için ülkemizde yer alan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya milletlerarası koruma kullanım ve statü sahipleri dahil almak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde yer alan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki ya da ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri esas ihtiyaçları VEFA Sosyal Takviye Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda lüzum personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir lahza evvel giderilmesi bakımından zorunlu tedbirler Valiler ve Kaymakamlar kadar alınacaktır” denildi.

Genelgede, şehirlerarası seyahat kısıtlaması şu şekilde sıralandı: “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e değin vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışarıda müsade verilmeyecektir Şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının istisnaları; – Gerekli bir kamusal görevin ifası dahilinde ilgili Bakanlık veya kamu kurum veya kuruluşu kadar görevlendirilmiş olan millet görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte tayin belgesini takdim etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır. – Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine bulunma için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-UYGULAMA veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye dek bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından süre kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına zorunlu seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri zarfında başvuru formu yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir evrak ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama yolculuk izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.”

Sokağa çıkma kısıtlamasında gerekli hal sayılacak durumlar ise şu şekilde:

“Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/ya da daha önceden küskün doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi görebilen birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (maksimum 2 birey), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri mesken yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği vasıta plakası, seyahatini gösteren başkaca doküman, data ile ibraz edenler), ÖSYM göre duyuru edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel ya da kamudan günlü sözleşmeye eğlence yazısı olan, Cinayet infaz kurumlarından salıverilen, Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.”

Genelgede Şehirlerarası izinler şu şekilde belirtildi:

“Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilmiş gerekli hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-DILEKÇE ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Gezi İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Yolculuk İzin Belgesi verilen kişiler yolculuk süreleri baştan başa sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Bütün kapanma sürecinde gezi izin taleplerinde yaşanabilecek çoğaltma göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca tatmin edici sayıda personel görevlendirilmesi ilk olarak almak üzere yolculuk müsade taleplerinin çabuk bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü önlem alınacaktır. Belirli dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka yolculuk müsade belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir yolculuk izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir. Uçak, tren, gemi ya da otobüs gibi toplu nakliye araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması emin yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır. Şehirlerarası etkinlik bildiren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilmiş gezgin taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve vasıta içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

“Bütün kapanma sürecinde sağlık, emniyet, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan en az personel seviyesine düşülecek (en az personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzakta ya da dönüşümlü çalışmaya geçileceği açıklanmış genelgede, ” Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya yan millet personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları sebebiyle diğer vatandaşlarımızın bağlı olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Halk kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde tayin alacak millet personeli için yetkili idareci göre bu durumu ortaya koyan atama belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu süre dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete emrindeki olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Site yönetimleri site içerisinde müsade şekilde dışarı çıkanları uyarabilecek

Site yönetimleri, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı meydana çıkan kişilerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacağı açıklama edilen genelgede, “İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara tarafından hareket edilecektir. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin ev sitelerinde de uygulanmasını ihtiyacı karşılamak nedeniyle site yönetimlerine mesuliyet verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan şahısların (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır. Sokağa çıkma süresi baştan başa sokak hayvanlarının beslenmelerine özel siklet verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar göre yerel yönetimler, ilgili millet kurum ve kuruluşları ile zorunlu koordinasyon tesis edilerek cadde hayvanlarının beslenmeleri için zorunlu tedbirler alınacak, bu amaçla ilk olarak hayvan barınakları edinmek üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara ailecek gidilmesi yasak

Genelge de yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması yönelik bir takım tedbirler şu şekilde sıralandı:

“Bütün kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, bilhassa sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ilk kez olmak üzere kolluk kuvvetleri göre ayrıntılı, geniş katılımlı, etkin ve aralıksız denetleme faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında; Dokunulmazlık tanınan meslek yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe tutarsız evrak düzenlenmesi, Özel sağlık durumu kuruluşlarından sahte randevu alınması, Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ya da tatlıcılara çıkış serbestliğinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Tescil Belgesinin (ÇKS) kasıt dışı kullanılması, gibi durumlarda muafiyetlerin gitgide artarak artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi nedeniyle kolluk kuvvetleri göre her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü bilhassa sağlanacaktır. Şehirlerarası gezi kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin bütün giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, denetim noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla seyahat edenlerin yolculuk müsade belgelerinin olup olmadığı belirlenmiş tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan şahısların şehirlerarası seyahatlerine müsade verilmeyecektir. Bütün gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın yalnızca esas ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi meslek yerlerinin çevresinde zorunlu kontrollerin yapılabilmesi için tatmin edici sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu meslek yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu meslek yerlerine gidişlerinde vasıta kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri yoklama edilecektir”

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi şu şekilde:

“Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna zarfında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı almak kaydıyla; TBMM üyeleri ve çalışanlarıKamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu ulus kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, ihtiyar bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Ivedi Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak tahsis verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri, Kamu ve özel afiyet kurum ve kuruluşları, eczaneler, baytar klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, Zorunlu sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten meslek yerleri ile buralarda çalışanlar, Imal ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, Nebati ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, Ürün ve/ya da malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili etkinlikler dahilinde görevli olanlar, Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri, İkametinin önü ile sınırlı almak kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli ihtiyacını yerine getirmek üzere dışarı çıkanlar, Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya peşine düşüp takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, Mazot istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet bildiren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti saptamak üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, Mahalli idarelerin toplu nakliye, temizleme, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve kabristan hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla meslek yerlerinde bulunması zorunlu olan çalışanlar (iş yeri hekimi, emniyet görevlisi, bekçi vb.), Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme emri çerçevesinde çocukları ile kişiye özel münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile Yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamplara katılacak olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, Bankalar ilk kez almak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin data operasyon merkezleri ile çalışanları (minimum sayıda almak kaydıyla), ÖSYM kadar ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile imtihan görevlileri,. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca müsade verilen, şehirlerarası karayolları kenarında yer alan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, Gerekli müdafi/vekil, mahkeme, açıklama gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu meslek ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer, Vasıta muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile vasıta muayene randevusu yer alan vasıta sahipleri, Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa tabi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzakta eğitim video çekimi, kurgu ve kurulum faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu karşılayan personel, Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi takdim etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman ya da sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizleme, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, İş uygun yer alan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini edebilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki istikamet ile sınırlı edinmek kaydıyla evcil hayvan satışı yapan meslek yerlerinin sahipleri ve çalışanları, Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış veya antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla beygir sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve öteki zararlı böceklere karşısında ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar, Dokunulmazlık nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden meslek yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı almak kaydıyla bağımsızlık muhasebeciler, hür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları, 10.00-16.00 saatleri aralarında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.” – DENİZLİ

Denizli Valiliğinden Tam Kapanma Tedbirleri açıklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir